UWAGA


domena: KOLPOSKOPIA.eu

JEST NA SPRZEDAŻ

poważne oferty proszę kierować mailowo:

mysl78 /at/ interia pl

 kolposkopia.eu

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.  Kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstu oraz kolpofotografii bez zgody autorki zabronione.

 

Co to jest kolposkopia?

Kolposkopia to badanie polegające na oglądaniu szyjki macicy pod dużym  powiększeniem. Badający lekarz posługuje się w tym celu kolposkopem; urządzeniem przypominającym mikroskop.

Badanie jest niebolesne i nieinwazyjne, trwa ok.15-20 minut. Można je wykonać w każdej fazie cyklu (prócz dni, kiedy pacjentka ma miesiączkę) a także w razie potrzeby w ciąży (badanie całkowicie bezpieczne dla przyszłej mamy i rozwijającego się dziecka).

 

W jakim celu wykonujemy to badanie?

Przede wszystkim, aby zweryfikować nieprawidłowy wynik badania cytologicznego; szeroko pojęta grupa III, grupy IV i V (wg Papanicolau), stany zapalne, dysplazje, zmiany związane z atrofią (czyli zmiany związane z wejściem kobiety w okres przekwitania), 
wyniki cytologiczne typu: ASCUS,AGC,LSIL,HSIL,CIS (cytologia oceniana w systemie Bethesda). Badanie to pozwala również na wykrycie wczesnego stadium raka szyjki macicy. Dzięki kolposkopii lekarz może trafnie wybrać miejsce pobrania wycinka z szyjki macicy, pochwy czy sromu. Pobierając wycinki bez pomocy kolposkopu (tzn.”na ślepo”) można minąć ognisko procesu chorobowego, dlatego warto przy wykonaniu tego zabiegu skorzystać z pomocy kolposkopu.

 


Kiedy jeszcze warto zrobić kolposkopię?

Kolposkopię warto także zrobić w przypadkach występowania na szyjce macicy tzw. erytroplakii ( niesłusznie nazywanej w potocznym języku nadżerką), nawet w przypadku prawidłowego wyniku cytologicznego (gr.I, gr.II wg Papanicolau).

Zadaniem kolposkopii jest właśnie ocena tejże erytroplakii (niewłaściwa potoczna nazwa „nadżerka”-przyp.). Najczęściej w jej obrębie znajdują się prawidłowe nabłonki- wtedy nazywamy ją strefą transformacji.

Strefa transformacji jest stanem prawidłowym, nie wymagającym leczenia.Zachodzą tu prawidłowe procesy przemiany nabłonków. Procesy te przebiegają swoim rytmem, indywidualnym dla każdej kobiety; nie należy w nie ingerować ani farmakologicznie ani chirurgicznie. Wymagają one jednak okresowej kontroli, gdyż w ich przebiegu powstaje młodziutki nabłonek bardzo wrażliwy na działanie czynników infekcyjnych, takich jak bakterie (np.chlamydie,mykoplazmy,ureaplazmy i in.), wirusy HPV czy grzyby. Na skutek współdziałania różnorodnych czynników patologicznych proces powstawania młodego nabłonka może ulec zaburzeniu; staje się on wówczas miejscem wyjścia dysplazji. Rolą kolposkopii jest wyłapanie momentu, w którym w obrębie strefy transformacji pojawiają się ogniska nieprawidłowego nabłonka.

Kolposkopię warto także wykonać w przypadku nieprawidłowych krwawień i plamień z dróg rodnych, występujących zwłaszcza w drugiej połowie cyklu. Przyczyną tych nieprawidłowości nie zawsze są zaburzenia hormonalne-czasem może nią być tzw. ektopia endometrialna, czyli endometrioza szyjki macicy.

 


Kiedy należy wykonać kolposkopię w ciąży?

Kolposkopia w ciąży jest badaniem całkowicie bezpiecznym dla matki i rozwijającego się w jej organiżmie dziecka. Należy ją wykonać w przypadku  nieprawidłowego rozmazu cytologicznego celem zdiagnozowania jego przyczyny. Zależnie od wyniku badania pacjentka jest systematycznie kontrolowana kolposkopowo i cytologicznie przez cały okres ciąży lub też diagnoza musi być czasem poszerzona o pobranie wycinków z szyjki macicy. Ostateczne leczenie (chirurgiczne- np.konizacja) jest przeprowadzane, jeśli zajdzie taka potrzeba, po porodzie i połogu.

Czasem przyszła mama plami i nie da się wyjaśnić przyczyny tego plamienia w rutynowym badaniu położniczym ani w badaniu usg. Sporadycznie plamienie utrzymuje się nadal mimo wdrożenia leczenia hormonalnego.

W takich przypadkach kolposkopia może nam w istotny sposób pomóc w uchwyceniu przyczyny plamienia, która czasem tkwi w obecności tzw.zmian doczesnowych na szyjce macicy. Zmiany te są całkowicie łagodne i typowe dla ciąży, cofają się samoistnie po urodzeniu dziecka, natomiast mogą być przyczyną plamień w ciąży.

Co dalej, gdy mam cytologiczną grupę III?

Wtedy należy poddać się badaniu kolposkopowemu. Pozwoli ono na sprecyzowanie, co jest powodem nieprawidłowego wyniku cytologicznego i umożliwi wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Przyczyny nieprawidłowego wyniku cytologicznego (gr III wg Papanicolau) są różnorodne, od najbardziej błahych do poważnych.

Jedną z przyczyn są stany zapalne; po przepisaniu leczenia przeciwzapalnego uzyskujemy prawidłowy wynik rozmazu cytologicznego. Czasem istnieje potrzeba poszerzenia diagnostyki stanu zapalnego o tzw.posiew z pochwy- na podstawie wyniku lekarz będzie mógł przepisać leczenie ukierunkowane na dany patogen zgodnie z tzw.antybiogramem.

U kobiet w okresie okołomenopauzalnym grubość nabłonka szyjki macicy znacznie się zmniejsza; jest to skutkiem niedoboru hormonów (estrogenów). Taki ścieńczały nabłonek jest bardzo podatny na infekcje i urazy. Zanik nabłonków (atrofia) jest dobrze widoczny w kolposkopii i może być w tym wieku przyczyną nieprawidłowych rozmazów cytologicznych. Po przepisaniu miejscowej kuracji estrogenowej stan nabłonków poprawia się i wynik cytologii wraca do normy.

W przypadku rozmazów cytologicznych wskazujących na obecność dysplazji kolposkopia pozwala nam na ocenę zaawansowania tego procesu i podjęcie odpowiedniego leczenia.

Dysplazja małego stopnia może być leczona zachowawczo; zwykle po pewnym czasie cofa się samoistnie lub przy współudziale zastosowanego leczenia. W niewielkim odsetku przypadków obserwujemy utrzymywanie się tego procesu lub nawet przejście w stadium bardziej zaawansowane; dlatego pacjentka powinna się systematycznie kontrolować.

W przypadku podejrzenia dysplazji wyższych stopni (średniego i dużego) konieczna jest dalsza diagnostyka (pobranie wycinków z szyjki macicy pod kontrolą kolposkopu, wyłyżeczkowanie kanału szyjki). Zwykle w takim stopniu zaawansowania procesu chorobowego proponuje się pacjentce leczenie operacyjne, tj.konizację szyjki macicy. Zabieg polega na wycięciu stożka tkankowego z szyjki macicy; wraz z wyciętym stożkiem zostaje usunięta chorobowo zmieniona tkanka, co zapobiega postępowi choroby.

Warto podkreślić, że:

Kolposkopia to cenne uzupełniające cytologię badanie. Światowa literatura podaje,że zastosowanie obu tych metod pozwala w ponad 95%  prawidłowo zdiagnozować lub wykluczyć patologie szyjki macicy.

Zastosowanie samej cytologii nie daje aż tak dobrych rezultatów; mogą zdarzyć się wyniki fałszywie ujemne (czyli prawidłowy wynik cytologii przy współistnieniu stanu chorobowego na szyjce macicy). Najogólniej mówiąc cytologia i kolposkopia to dwie wzajemnie uzupełniające się metody diagnostyczne, zajmujące czołowe miejsce w profilaktyce raka szyjki macicy.

lek. med. Miłosława Iwaniec-Pliżga


tekst i zdjęcia:  lek. med.Miłosława Iwaniec-Pliżga.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.  Kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstu oraz kolpofotografii bez zgody autorki zabronione.

 


 
nadżerka 1. erytroplakia, znana pacjentkom jako nadżerka
szyjka 2. ta sama szyjka macicy po próbie kontrastującej- obraz prawidłowych nabłonków (strefa transformacji)
rak gruczołowy 3. rak gruczołowy szyjki macicy
dysplazja

4. naczynia nieprawidłowe ( oglądane w filtrze zielonym)-dysplazja/CIN/, ogniskowo dużego stopnia

rak szyjki 5. rak szyjki macicy